Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 marca 2017 r. do sygn. akt: III CZP 110/16 stwierdził, że dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 k.c., pomimo zakazu sformułowanego w art. 1047 k.c.

W powyższy sposób Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości pojawiające się na tle regulacji art. 1047 k.c., zgodnie z którym co do zasady umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna oraz art. 1048 k.c. dopuszczającego możliwość zrzeczenia się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego.

Dopuszczalność umownego zrzeczenia się prawa do zachowku umożliwia skuteczniejsze „uporządkowanie” spraw majątkowych na wypadek śmierci.

Zostaw Komentarzkamz3

Znajdź Kancelarię:

Dane kontaktowe

  • E-mail

    kancelaria@adwokatzawira.pl

  • Telefon

    600 247 064

  • Adres

    Rynek 11, 34-400 Nowy Targ, (I piętro)

Bez nazwy-1

Kancelaria Adwokacka Magdalena Zawira - Kruk 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone