Planujesz kupić nieruchomość. Znajdujesz odpowiednią, ale z różnych powodów nie możesz jej kupić od razu, dlatego postanawiasz podpisać przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości.

W jaki sposób zawrzeć taką umowę, aby się właściwie zabezpieczyć?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może zostać zawarta w dowolnej formie. W przypadku, gdy jedna ze stron będzie uchylać się od jej zawarcia, druga strona będzie uprawniona do żądania od niej odszkodowania.

Jeśli natomiast zawrzesz umowę przedwstępną w formie wymaganej dla ważności umowy przyrzeczonej, tj. w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości – w formie aktu notarialnego – w sytuacji gdy druga strona uchylać się będzie od zawarcia umowy przyrzeczonej – tj. właściwej umowy sprzedaży nieruchomości – oprócz odszkodowania, będziesz mógł dochodzić zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, również przed sądem, co w praktyce oznacza, że co do zasady będziesz mógł kupić nieruchomość, nawet jeśli sprzedający się rozmyśli i nie będzie chciał jej sprzedać.

Zgodnie z wytycznymi kodeksu cywilnego, umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, tj. przede wszystkim opis przedmiotu umowy – nieruchomości sprzedawanej, cenę, strony. Warto jednak zawrzeć w niej wszystkie ważne dla nas postanowienia, które będziemy chcieli zawrzeć w umowie przyrzeczonej, aby uniknąć konfliktów ze sprzedającym na etapie zawarcia umowy przyrzeczonej oraz aby mogły one znaleźć zastosowanie na etapie sądowego dochodzenia zawarcia umowy sprzedaży.

Jeśli zawrzemy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, korzystnie jest wpisać roszczenie z umowy przedwstępnej do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, którą planujemy kupić.

W tym miejscu należy podkreślić, że co do zasady Sprzedający pomimo zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości może skutecznie tą nieruchomość sprzedać innej osobie niż kupujący, z którym zawarł umowę przedwstępną. Jeżeli tak się stanie i właściciel sprzeda nieruchomość to pomimo, iż umowa przedwstępna zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, jako kupujący będziesz mógł tylko dochodzić odszkodowania.

Przez ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia, na podstawie art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, uzyskuje ono rozszerzoną skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, przekształcając się z roszczenia przeciwko oznaczonej osobie (zobowiązanej z umowy przedwstępnej) w roszczenie przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Oznacza to, że jako kupujący będziesz mógł dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej zarówno z dotychczasowym właścicielem nieruchomości, jak i z osobą, która od niego tą nieruchomość nabędzie po złożeniu wniosku o ujawnienie roszczenia.

Zostaw Komentarzkamz3

Znajdź Kancelarię:

Dane kontaktowe

  • E-mail

    kancelaria@adwokatzawira.pl

  • Telefon

    600 247 064

  • Adres

    Rynek 11, 34-400 Nowy Targ, (I piętro)

Bez nazwy-1

Kancelaria Adwokacka Magdalena Zawira - Kruk 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone