Wyobraź sobie taką sytuację. Miałeś ciocię, która zmarła jakiś czas temu, pozostawiając po sobie jedynie długi. Najbliższe osoby dziedziczące po niej odrzucają spadek.
Skutkiem odrzucenia spadku jest domniemanie, że osoba, która odrzuciła spadek nie dożyła jego otwarcia, co oznacza, że w miejsce tej osoby dziedziczą jej spadkobiercy. Jeśli po cioci prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, to sąd spadku wzywa spadkobierców osoby, która odrzuciła spadek, do udziału w postępowaniu spadkowym, jako potencjalnych spadkobierców cioci.
Co możesz zrobić, jeśli to Twój krewny, na przykład ojciec, odrzucił spadek i to Ty otrzymujesz wezwanie z sądu informujące, że jesteś potencjalnym spadkobiercą cioci, która pozostawiła po sobie jedynie długi?

Co można zrobić ze spadkiem?

Do wyboru masz trzy możliwości – możesz przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (w sposób prosty), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (z dobrodziejstwem inwentarza) albo spadek odrzucić.
Tzw. proste przyjęcie spadku spowoduje, że będziesz odpowiadał za długi cioci całym swoim majątkiem, a więc to rozwiązanie zdecydowanie odradzam.
Spadek można przyjąć również z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za długi cioci będziesz odpowiadał, ale w ograniczonej wysokości – do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. To rozwiązanie teoretycznie ogranicza odpowiedzialność za długi spadkowe, ale ograniczenie tej odpowiedzialności wymaga przeprowadzenia szeregu czynności formalnych, np. sporządzenia wykazu inwentarza, powoływania się wobec wierzycieli spadku na to ograniczenie. Jest to zatem rozwiązanie dobre tylko w przypadku, gdy w spadku obok długów znajdują się również wartościowe składniki majątkowe, których wartość przewyższa długi.
Jeśli natomiast wiesz, że w skład spadku wchodzą tylko długi, zalecam złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Złożenie takiego oświadczenia w sposób definitywny „ucina” Twoje więzi ze spadkiem, w którego skład wchodzą długi.
W sytuacji, gdy zdecydujesz się na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku musisz pamiętać o kilku kwestiach: oświadczenie może być skutecznie złożone w terminie sześciu miesięcy odkąd dowiedziałeś się, że jesteś spadkobiercą. W sytuacji, o której mowa powyżej, termin sześciomiesięczny rozpoczyna bieg od chwili, gdy dowiedziałeś się, że Twój krewny odrzucił spadek. Oświadczenie może być złożone przed sądem albo przed notariuszem.

Co z dziećmi?

Jeśli posiadasz dzieci, które w momencie śmierci cioci już żyły, to odrzucenie spadku przez Ciebie spowoduje, że to Twoje dzieci będą spadkobiercami cioci. Aby tego uniknąć, należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci.
Co do zasady rodzice mogą podejmować czynności związane z majątkiem dziecka. W przypadku jednak czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a za taką czynność uważane jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, na podjęcie takiej czynności przez rodziców wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. W konsekwencji, najpierw należy złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie w imieniu dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku, a dopiero po uprawomocnieniu się wydanego przez sąd opiekuńczy postanowienia o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku można skutecznie w imieniu dziecka złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie również powinno zostać złożone przed sądem lub przed notariuszem. Na jego złożenie również masz jedynie sześć miesięcy – liczone od dnia, w którym w swoim imieniu odrzuciłeś spadek.

Zostaw Komentarzkamz3

Znajdź Kancelarię:

Dane kontaktowe

  • E-mail

    kancelaria@adwokatzawira.pl

  • Telefon

    600 247 064

  • Adres

    Rynek 11, 34-400 Nowy Targ, (I piętro)

Bez nazwy-1

Kancelaria Adwokacka Magdalena Zawira - Kruk 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone