Jakie obowiązki formalnoprawne powoduje powstanie wspólnoty mieszkaniowej – nawet małej?

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. (art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali).

Powyższe oznacza, że w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu w nieruchomości wielolokalowej, jeśli chociaż jeden lokal należy do innej osoby niż dotychczasowy właściciel, z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa.

O ile okoliczność powyższa nie budzi wątpliwości w przypadku dużych nieruchomości, np. kamienic czy bloków, to niejednokrotnie zapominają o niej właściciele samodzielnych lokali wyodrębnionych w małych budynkach. Sytuacja taka ma miejsce np. po zniesieniu współwłasności budynku mieszkalnego (nawet jedno – czy dwurodzinnego) poprzez wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych.

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, nawet wspólnoty składającej się jedynie z dwóch właścicieli lokali, rodzi obowiązki rejestrowe. Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego, na skutek czego nadawane są jej NIP i REGON.

Każda wspólnota mieszkaniowa jest co do zasady podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Po nadaniu NIP i REGON wspólnota mieszkaniowa może założyć rachunek bankowy, np. na potrzeby utworzenia funduszu remontowego.

Zostaw Komentarzkamz3

Znajdź Kancelarię:

Dane kontaktowe

  • E-mail

    kancelaria@adwokatzawira.pl

  • Telefon

    600 247 064

  • Adres

    Rynek 11, 34-400 Nowy Targ, (I piętro)

Bez nazwy-1

Kancelaria Adwokacka Magdalena Zawira - Kruk 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone