Ile czasu potrwa sprawa o rozwód? To pytanie jako jedno z pierwszych pada od klientów planujących się rozwieść.
Oczywiście, nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi.
Jak we wszystkich sprawach sądowych, nie mamy wpływu na wiele czynników wpływających na ich długość – obciążenie sędziego prowadzącego naszą sprawę, a w konsekwencji na terminy wyznaczanych przez niego rozpraw, przebieg postępowania dowodowego – ile czasu biegły lub kurator będzie sporządzał opinię, czy świadkowie stawią się na przesłuchanie na pierwsze wezwanie.

To my decydujemy jednak o naszym stanowisku procesowym. Ono również ma wpływ na przebieg postępowania, a w konsekwencji na jego długość. Ma to szczególne znaczenie w postępowaniu rozwodowym.
Istnieją bowiem dwie kwestie, które zawsze przedłużają postępowanie rozwodowe – orzekanie przez sąd o winie za rozkład pożycia małżeńskiego oraz o przyszłości dzieci stron. Obie sprawy, jeśli pozostawimy je do rozstrzygnięcia sądu, wymagają przeprowadzenia szeregu dowodów, które, co oczywiste, wymagają czasu.
Można jednak spróbować tego uniknąć.

Sąd orzeka o winie za rozkład pożycia tylko, jeśli strony zgodnie nie wniosą o „nieorzekanie o winie za rozkład pożycia”. Jeśli obie strony zgodnie zażądają zaniechania przez sąd orzekania o winie, sąd ograniczy się do przesłuchania stron co do ustalenia podstawowych okoliczności związanych z małżeństwem stron, nie będzie natomiast przeprowadzał dodatkowego postępowania dowodowego w tym zakresie. Jeśli strony nie mają dzieci, i nie pojawią się żadne dodatkowe kwestie do rozstrzygnięcia, taka sprawa o rozwód może zakończyć się na pierwszej i ostatniej rozprawie.

Jeśli strony mają dzieci, konieczne jest rozstrzygnięcie przez sąd rozwodowy o władzy rodzicielskiej nad nimi, kontaktach z nimi i ich utrzymaniu. W takiej sytuacji znów – możemy pozostawić te kwestie do rozstrzygnięcia sądu, a możemy zawrzeć w tym zakresie porozumienie, tzw. porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, które sąd uwzględni, jeśli będzie ono zgodne z dobrem dziecka.

Opisane wyżej rozwiązania, z pewnością umożliwiają przyspieszenie postępowania rozwodowego, należy jednak pamiętać, że wymagają one zgodnej woli małżonków przeprowadzających rozwód.

Zostaw Komentarzkamz3

Znajdź Kancelarię:

Dane kontaktowe

  • E-mail

    kancelaria@adwokatzawira.pl

  • Telefon

    600 247 064

  • Adres

    Rynek 11, 34-400 Nowy Targ, (I piętro)

Bez nazwy-1

Kancelaria Adwokacka Magdalena Zawira - Kruk 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone